Žiaľ, pre mužov neexistujú antikoncepčné tabletky, ktoré by zabezpečili neplodnosť len na určitý čas. Musia sa preto spoliehať buď na kondóm, alebo pre vazektómiu. Tá však prináša neplodnosť už na zvyšok života. Práve o detailoch vazektómie sa dozviete v tomto článku.

Na mužských pohlavných orgánoch sa nevykonáva veľa zákrokov. Tým najčastejším je obriezka mužov, ktorá sa realizuje z náboženských alebo zdravotných dôvodov. Druhým najfrekventovanejším zákrokom je vazektómia, ktorá speje k definitívnej sterilite muža. Túto operáciu je však potrebné si vopred dobre premyslieť, pretože po nej už neexistuje cesty späť.

Princíp vazektómie

Pri vazektómii dochádza k prerušeniu oboch semenovodov, čím sa zabráni transportu spermií do ejakulátu. Spermie sa tvoria aj naďalej, avšak v organizme sa reabsorbujú. Všetko, okrem semenovodov tak funguje ako vopred a muž teda zmenu pri svojom sexuálnom živote absolútne nepociťuje. Nemení sa taktiež množstvo či vzhľad ejakulátu, keďže spermie tvoria len jeho minoritnú časť.

Zákroku sa netreba báť, nespôsobuje žiadne utrpenie. Bezbolestná vazektómia je zásadou, ktorú dodržiavajú všetci lekári, a preto sa uskutočňuje v lokálnej anestézii. Zákrok trvá asi 45 minút, pričom pred ním sa muž nemusí nijako obmedzovať. Pacient odchádza v rovnaký deň domov.

Čo sa deje počas operácie?

Pri operácii lekár využije jeden až dva rezy na miešku na vypreparovanie semenovodov. Tie na dvoch miestach prestrihne a odstráni, pričom úseky nahradí nevstrebateľným materiálom. Takisto je odobratá vzorka semenovodov, ktorá potvrdí úspešnosť zákroku. Operácia sa končí zašitím rezov a do niekoľkých hodín môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie.

Neplodnosť až po určitom čase

Na Slovensku môže vazektómiu podstúpiť ktokoľvek – z osobných či zdravotných dôvodov. Nepodlieha to skúmaniu, ako napríklad v Českej republike. Muž sa stáva neplodným až po 10 až 15 ejakuláciách od zákroku, kedy sa odvedú všetky skôr vyprodukované spermie zo semenovodov.

Ak musel váš partner absolvovať vazektómiu zo zdravotných dôvodov či inej príčiny, nie z vlastnej vôle, skúste mu túto „stratu“ vykompenzovať niečím príjemným, čo má rád. Kúpiť mu darček alebo zorganizovať výlet s priateľmi, kde si môžu napríklad spoločne pozrieť Juventus či iný obľúbený futbalový klub v akcii.