Síce sa mnohé dámy rady vozia na aute, nie každá však už rieši buď technické, alebo administratívne záležitosti, ktoré s autom súvisia. Každý rok zaplatia šek, ktorý im zašle ich poisťovňa zabezpečujúca povinné zmluvné alebo havarijné poistenie, a nič iné neriešia. To je však chyba, ktorá vás môže pripraviť o nemalé peniaze. Stačí si len nájsť chvíľu čas a práve na poistke na auto dokážete ušetriť desiatky či dokonca stovky eur ročne.

Nezabúdajte na termín

Každá majiteľka osobného automobilového vozidla má každý rok možnosť zmeniť svoju poisťovňu pre PZP alebo havarijné poistenie. Treba len nájsť výhodnejšiu ponuku, ktorá je motiváciou na zmenu a nezabudnúť na dátum. Teda termín, dokedy sa dá poisťovňa zmeniť. Vaša súčasná vám najneskôr 6 týždňov pred uplynutím výročného dňa musí poslať platobný výmer na ďalší rok, ktorý buď akceptujete, alebo zašlete výpoveď zmluvy. Tá musí byť doručená najneskôr 6 týždňov pred uplynutím platnosti zmluvy, a to buď doporučene poštou, prípadne fyzickým prinesením na poisťovňu. V takom prípade si vyhotovte aj kópiu, ktorej prevzatie si nechajte potvrdiť. Až po akceptácií výpovede môžete uzatvoriť novú, výhodnejšiu zmluvu s inou poisťovňou.

Najvýhodnejšiu poistku si nájdete aj sami veľmi jednoducho

Výhodnejšia zákonná poistka na auto sa dá hľadať dvomi spôsobmi. Buď oslovíte poisťovacieho agenta, alebo sa do pátrania dáte sami, s pomocou porovnávacích internetových portálov. Agenti zvyčajne pracujú pre konkrétnu poisťovňu, a preto ich ponuka nemusí byť výhodná pre vás, ale skôr pre nich. Preto je istejšie vždy ísť po vlastnej ceste, čím si zabezpečíte čo najväčšiu objektivitu. Napríklad portál onlinePorovnanie.sk vám na základe vstupných dát o osobnom vozidle a vás ako majiteľke predostrie zoznam konkrétnych cenových ponúk slovenských poisťovní, zoradenej od najvýhodnejšej po najdrahšiu. Ak vás niektorá osloví, stačí pár klikov a váš záujem o poistný produkt je odoslaný priamo na poisťovňu. Pre autá nižšej a nižšej strednej triedy je dlhodobo najvýhodnejšie PZP v Komunálnej poisťovni, o čom sa môžete presvedčiť aj vo vašom porovnaní poistiek na mieru.