Každý rozchod bolí. Strácame ním toho najbližšieho človeka, istotu, že nikdy nebudeme sami, plány do budúcnosti a časť z našich doterajších životov. No nie vždy to tak musí byť. Síce sa vzťahom končí jedna etapa, začať môže nová, oveľa lepšia a hodnotnejšia. Dokonca aj s tým istým partnerom a bez toho, aby sme strácali spoločných priateľov. Závisí už len od toho, či sa milostný vzťah dokáže zmeniť na kamarátstvo.

Téma lásky a vzťahov je všeobecne vďačnou témou každého dobrého magazínu pre ženy. Aj preto sa v nich často rozoberá budúcnosť vzťahu po jeho konci, teda jeho eventuálna zmena na priateľstvo. Pochopiteľne, všetko sa odvíja len od dvoch ľudí a nie je možné vysloviť všeobecné odporúčania. Bývalí partneri si aj po rozchode musia nájsť spoločnú reč, byť kritickí voči sebe, no takisto sa aj trošku odosobniť, byť empatickí a potom to rozhodne pôjde. Komplikáciami prevodu vzťahu na kamarátstvo môže byť negatívna emócia počas spolunažívania, napríklad násilie, nevera či iné vážne problémy. Vtedy je kamarátstvo po vzťahu prakticky nemožné a väčšina ľudí v takom prípade s bývalým partnerom nadobro prešuje všetky osobné kontakty.

Až 60% expartnerov sa snaží udržiavať priateľstvo

Priateľstvo aj po rozchode riešia okrem magazínov pre ženy aj psychológovia. Tí jednak mapujú, aké percento ľudí udržiava priateľské vzťahy aj po skončení vzťahu a zároveň, čo nás núti udržiavať vrelé kontakty s bývalým partnerom. Študentka psychológie menom Rebecca Griffith vo svojom výskume zistila, že až 60% ľudí sa snaží mať priateľský vzťah s expartnerom. Hlavnými dôvodmi na to sú potreba psychickej podpory, pretrvávajúce citové vzťahy, ale aj istá miera vypočítavosti. Najmä to, aby sme neprišli o tie spoločné veci, ktoré boli pre nás výhodné.

Ešte väčšia komplikácia vzájomného vzťahu

Veľmi konkrétny postoj o priateľstve po rozchode má psychologička Nina Atwood. Tá je názoru, že priateľstvom s bývalým partnerom si len zľahčujeme vzniknutú situáciu, aby sme stratu istoty vedeli znášať jednoduchšie. Všetky vzťahy sú komplikované a tým, že tomu rozpadnutému dáme inú nádej, zároveň si všetko nevedomky ešte skomplikujeme. Jednak budeme mať problém odstrihnúť sa od bývalého partnera a nájsť si nového a takisto sa môžeme dostať do neustáleho kolotoča výčitiek, ktoré si v slabej chvíli navzájom vymeníme.