Choroba si nikdy nevyberá, v akej situácií nás zastihne, preto už väčšina z nás musela využiť práceneschopnosť, ľudovo nazývanú PNka. O práceneschopnosti rozhoduje na základe vyšetrenia lekár. Práceneschopnosť začína dňom, kedy ošetrujúci lekár stanovil diagnózu vyžadujúcu si dočasnú pracovnú neschopnosť. Počas tejto doby má zamestnanec nárok na náhradu mzdy, resp. nemocenskú dávku. Poznáte jej výšku, vaše povinnosti, alebo či môžete na PN nastúpiť aj po ukončení pracovného pomeru? Čítajte ďalej.

Po vyšetrení u lekára dostane pacient tlačivo Sociálnej poisťovne s jeho údajmi a potrebnými údajmi o práceneschopnosti. Zamestnanec musí zamestnávateľovi odovzdať II. diel tohto potvrdenia, ideálne čo najskôr, teda ešte v deň vzniku práceneschopnosti. Počas doby jej plynutia zamestnancovi prináleží náhrada mzdy, ktorú mu počas prvých desiatich dní vypláca zamestnávateľ. A to vo výške:

  • až 3. deň PN – 25% denného vymeriavacieho základu
  • až 10 deň PN – 55% denného vymeriavacieho základu

Následne je náhrada mzdy platená Sociálnou poisťovňou v podobe nemocenskej dávky, a to vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu.

Práceneschopnosť počas výpovede

V prípade, že ste v práci dali alebo dostali výpoveď, počas práceneschopnosti o nič neprídete. Nárok na náhradu ostáva aj počas plynutia výpovednej doby, takisto sa o dobu trvania práceneschopnosti výpovedná lehota nepredlžuje. PN po výpovedi následne pretrváva až do jej ukončenia, čo môže byť aj v dobe po uplynutí výpovednej lehoty. Počas celého tohto obdobia máte nárok na náhradu mzdy či nemocenskú dávku podľa štandardných podmienok. Na úrad práce sa následne hlásite až po riadnom ukončení práceneschopnosti.

Ochranná lehota

Po ukončení pracovného pomeru je možné nastúpiť na PN so všetkými výhodami, akými disponujú zamestnanci. Musíte to však stihnúť do 7 dní od ukončenia pracovného pomeru, kedy ste v ochrannej lehote. PN v ochrannej lehote musíte bezodkladne oznámiť Sociálnej poisťovni, ktorá hradí nemocenskú dávku od prvého dňa trvania práceneschopnosti. Maximálne trvanie PN sa v takomto prípade neodlišuje od štandardu, teda je to maximálne 52 týždňov.