Ak si myslíte, že naučiť sa cudzí jazyk je náročné, vyvedieme vás z omylu. Správna stratégia a  nástroje vám cestu k ovládaniu cudzieho jazyka uľahčia.

6 krokov k cudziemu jazyku

Máme pre vás pár tipov, ktoré vám uľahčia učenie:

 1. Stanovte si jasný cieľ. Chcete sa stať preborníčkou vo varení špenielskeho jedla? Odborná literatúra na zvolenú tému sa vyznačuje opakujúcimi sa odbornými výrazmi. Ak je váš cieľ skôr všeobecný, je dobré identifikovať najbežnejšie slová používané v danom jazyku.
 2. Vyhľadajte slovnú zásobu, ktorú potrebujete. Bežne nájdeme tri typy slovnej zásoby:
 • najfrekventovanejšie slová
 • akademické výrazy
 • menej používané slová

Či už využijete internet alebo jazykové učebnice, slovná zásoba sa vám bude lepšie učiť, ak budete mať materiály pohromade.

 1. Vyhľadávajte možnosti na opakovanie slovnej zásoby. Postupnosť je nasledovná – vedieť slovo napísať, potom vysloviť a nakoniec rozoznať v komunikácii. Preto je dôležité využiť každú možnosť na opakovanie, ktoré sa ponúkne. Na trhu nájdete jazykové učebnice poskytujúce aj CD alebo DVD s videami a nahávkami, nehovoriac o online databázach na internete.
 2. Učte sa novú slovnú zásobu v kontexte. Prieskumy uvádzajú tento druh učenia ako najefektívnejší. Vyberajte texty a videá, ale nezabúdajte na pomer nových a už naučených slov, ktorý je 1:20.
 3. Naučte sa odhadovať význam slov. Skúste sa zamerať na koreň slova, prípony a predpony. Na trhu je samozrejme aj odborná literatúra, ktorá tématiku skladby slov rieši.
 4. Využite triky na lepšie zapamätanie slov. Môže to byť:
 • vizualizáciu slova
 • podobnosť medzi cudzím slovom a slovom v domácom jazyku
 • použitie cudzieho slová pri komunikácii v rodnom jazyku

Veríme, že týchto pár tipov vám pomôže obsiahnuť cudzí jazyk rýchlejšie. Držíme palce!