U niektorých zubných lekárov sa možno stretnúť s názorom, že dočasné zuby nie je potrebné ošetrovať, pretože nakoniec aj tak vypadnú.

Mnoho rôznych ochorení matky i dieťaťa (infekčných, genetických, horúčkovitých, imunitných alebo hormonálnych), nadužívanie liekov a iné vplyvy môžu mať vplyv na zafarbenie zubov, ich tvar a kvalitu tvrdých tkanív.

Prvá návšteva zubného lekára je odporúčaná po prvom roku života dieťaťa. Prehliadka nemusí byť vždy úplne úspešná, dieťa sa však zoznamuje s prostredím zubnej ambulancie a so zubným lekárom.

Rodičia sa dozvedajú o správnej zubnej hygiene, ktorú by mali dieťaťu zabezpečiť, o zásadách správnej výživy a o odporúčaní v pravidelnej prevencii. Pravidelná preventívna zubná prehliadka je potom doporučovaná vždy po pol roku.

Ošetrovať aj tie prvé

U niektorých zubných lekárov sa možno stretnúť s názorom, že dočasné zuby nie je potrebné ošetrovať, pretože nakoniec aj tak vypadnú. Hoci je tento názor rozšírený aj medzi laickou verejnosťou, opak je pravdou.

Keďže zubný kaz je infekčné ochorenie a vo skazených zuboch bola preukázaná prítomnosť väčšieho množstva agresívnych foriem baktérií, v prípade neošetreného kazu v ústnej dutine sa pacient vystavuje riziku prenosu baktérií na ďalšie zuby a ich následného skazení.

Ak sú dočasné zuby deštruované kazy alebo sa musia predčasne odstrániť, môže dôjsť k poruche prerezávanie stálych zubov. Tie sa prerezávajú na iných miestach a to prináša ďalšie komplikácie a nutnú liečbu. Aj cez to, že zubné ošetrenie je v detskom veku veľmi komplikované, mal by byť ošetrený každý zub napadnutý kazom.