Rozhodli ste sa, že sa naučíte ďalší jazyk. Ak sa nad ním nechcete príliš trápiť, tým nasledujúcim by ste sa mali vyhýbať.

Najťažším jazykom na svete je japončina

Veľký problém predstavujú najmä ázijské jazyky. Tie sú stavané na úplne odlišných princípoch než jazyky európske, zároveň majú iné znakové sady. Veľmi zložitá napríklad japončina, ktorou hovorí 130 miliónov ľudí na svete. Japončina zahŕňa hneď niekoľko zdvorilostných úrovní, jej písmo predstavujú jedny z najzložitejších živých znakov na svete. Japonci používajú prevzaté znaky z čínštiny, hláskovú abecedu hiragana a hláskovú abecedu katakana. V Japonsku však tiež dnes nezriedka narazíte aj na latinku. Zvláštnosťou japončiny je fakt, že nemá množné číslo také, aké ho poznáme z európskych jazykov. Tvary slov sú upravované rôznymi koncovkami, pridávané sú párová upresnenia alebo konkrétne číslovky.

japanese_mandatory

Zabrať dá aj čínština či tibetčina

Starším a veľmi zložitým jazykovým systémom je čínština. Tento jazyk má celý rad ťažkých dialektov. Dôraz je potom kladený najmä na výslovnosť a intonáciu. Čínština ďalej nie je flexibilným, teda ohybným jazykom. Slová teda Číňania vyslovujú vždy rovnako a nemenia koncovky, čo je oproti slovenčine ľahšie. Čínštinu vraj plynne ovláda asi 1,2 miliárd populácie.

K najťažším jazykom na svete patrí aj ďalší ázijský jazyk – tibetčina. Tento jazyk ovláda zhruba šesť miliónov populácie a jeho strašiakom je najmä dialekt, ktorých má celý rad. Tibetčinu môžete začuť v Číne, Nepále, Indii a Bhutáne. Dodnes nebola vlastne ustálená jej spisovná forma, tú zastupuje najpoužívanejší dialekt – zo Lhasy.

Ugrofínske jazyky

Po ázijských jazykoch je najzložitejšia čeština, nasleduje ďalší európsky jazyk – maďarčina. Týmto jazykom hovoria samozrejme obyvatelia Maďarska, ďalej potom časť obyvateľstva Slovenska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny. Plynne maďarčinu ovláda 13 a pol milióna svetovej populácie.

Veľmi zložitým jazykom je tiež fínčina. Kým Slovenčina má „len“ šesť pádov, vo fínčine ich je hneď pätnásť. Veľký problém predstavuje celkovo fínska gramatika, nenarazíte tu napríklad na budúci čas. Namiesto predložiek a zámen Fíni používajú prípony slov, čo má mnohokrát za následok vznik veľmi dlhých slov.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *