V očakávaní, čo prinesie nadchádzajúci deň či týždeň, mnohí siahajú po horoskopoch. V prípade horoskopov v rôznych denníkoch či časopisoch ide predovšetkým o pobavenie. Zároveň sa však často stáva, že prečítané horoskopy odzrkadľujú, čo momentálne daný človek prežíva. Či už to je pravda alebo nie, horoskopy zaujímajú aj mnohých psychológov a iných vedcov. Najznámejším je takzvaný Forerov efekt.

Forerov efekt a horoskopy

Za Forerovým efektom sa skrýva psychologický fenomén pracujúci s manipuláciou ľudí. Pomenovaný bol podľa psychológa Bertrama R. Forera. Ten ho ako prvý odborne popísal. Často sa však nazýva aj Barnumov efekt podľa P. T. Barnuma, ktorý bol priekopníkom v psychologickej manipulácii a cirkusantom zároveň.

Tento psychologický efekt je podľa Forera využívaný predovšetkým v astrológii či jasnovidectve, pričom jeho účelom je manipulácia. Je to z toho dôvodu, že texty horoskopov sú písané pre širokú masu ľudí a každý si z nich vezme to, čo sa mu vtedy hodí.

Úlohu hrá aj naše podvedomie

Americký spisovateľ a akademik Robert Caroll sa tiež pokúsil vysvetliť princíp Forerovho efektu. Manipulačné účinky pripísal želaniam, nádeji a sklonom spájať predstavy so skutočnosťou. Dôležitú úlohu pri tom podľa Carolla hrá aj selektívne myslenie, sebaklam či podvedomé psychické reakcie.

Mnohé štúdie potvrdili, že posudky, ktoré sú vopred oznámené ako unikátne, vnímajú jednotlivci ešte presnejšie. Najviac si privlastňujeme pozitívne horoskopy. Podľa výskumov ale napríklad osoby s vyšším sociálnym postavením nemajú taký veľký problém akceptovať aj negatívne hodnotenia. Najväčšie problémy majú, pochopiteľne, nevyrovnaní a neistí ľudia nachádzajúci sa v krízových situáciách.