Choroba či nešťastná náhoda si nevyberá svoj čas, a preto nás tieto nepríjemné udalosti môžu zastihnúť aj v momente, keď sa nachádzame na území iného štátu Európskej únie. Ak si zdravotný stav vyžiada návštevu lekára, váš európsky preukaz verejného zdravotného poistenia vám na poskytnutie bezplatnej zdravotnej starostlivosti stačiť ani zďaleka nebude.

Každá z krajín EÚ si určuje sama mechanizmus poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom z iného členského štátu, ktorý majú európsky preukaz poistenca. Väčšinou to však prebieha tak, že za daný úkon musíte zaplatiť v hotovosti na mieste a potom si žiadať poisťovňu na Slovensku o refundáciu. Len zriedka sa stane, že lekár bude úhradu riešiť bez úhrady v hotovosti. Tu si treba uvedomiť aj ďalšiu vec, a to, že preplácaná je len potrebná zdravotná starostlivosť. A to, čo znamená slovo potrebná, je len na posúdení lekára, prípadne poisťovne. Nakoniec teda môže nastať situácia, že zo zdravotného poistenia sa vám uhradí len veľmi malá časť z nákladov na zdravotnú starostlivosť a zvyšok bude vo vašej réžii.

Spoľahnite sa radšej na cestovné poistenie

Práve z uvedeného dôvodu je vhodné, aby ste pri ceste do ktorejkoľvek krajiny EÚ uzatvorili vopred cestovné poistenie. Tak totiž získate istotu, že sa ošetrenie či iný zdravotný úkon nebudete z vlastného vrecka platiť nič v rámci rozsahu poistného krytia. Takisto sa vyhnete úhrade lekárovi v hotovosti, keďže platbu za vás zrealizuje komerčná poisťovňa, v ktorej ste si uzatvorili vaše cestovné poistenie.

V dnešnej dobe nie je cestovné poistenie nijak nákladné. V prípade krajín Európskej únie sa denné sadzby za štandardných poistných podmienok pohybujú len na úrovni niečo cez 1€. Vašu peňaženku to teda absolútne nezaťaží. Využiť tiež môžete nejeden porovnávač poistenia online, ktorý vám pomôže nájsť tú najvýhodnejšiu poistku pre vás a rovno ju aj z pohodlia vášho domova uzatvoriť.