Už čoskoro tu máme obdobie, kedy sa pyrotechnika stane súčasťou našich životov. Prostredníctvom nej oslávime koniec roka 2017 a privítame v jej žiare a zvuku rok nový. Vždy je ale potrebné si dávať maximálny pozor na to, aby sa pyrotechnika nestala zbraňou, ale stále ostala radosťou. Preto aj vy dodržujte základné zásady manipulácie s ňou a bezpečnostné odporúčania.

Kúpa certifikovanej pyrotechniky

Základom bezpečnej pyrotechniky je už jej kúpa. Vyhýbať by ste sa mali nakupovania tohto typu tovaru na trhoch či jarmokoch, ale uprednostniť bežné kamenné obchody alebo internetové obchody. Tovar v nich totiž musí byť certifikovaný, čo znamená, že je sám o sebe bezpečný a nemal by ukrývať žiadne skryté nástrahy.

Preštudovanie podmienok na zaobchádzanie a skladovanie

Ešte pred tým, než začnete s pyrotechnikou zaobchádzať, si detailne preštudujte jej popis a návod na odpal. Na každom obale musia byť tieto informácie uvedené v slovenskom jazyku. Následne tieto odporúčania detailne dodržte, čím zvýšite vašu bezpečnosť a bezpečnosť ľudí okolo vás. Okrem týchto informácií sa oboznámte aj so spôsobom uchovávania pyrotechniky. Vo všeobecnosti však platí, že zábavná pyrotechnika potrebuje skôr chladnejšie a tmavšie miesto, dostatočne vzdialené od otvoreného ohňa či zdroja tepla. Takisto ju musíte uchovávať na miestach, kde nemajú prístup deti.

Základné zásady

Ako sme už uviedli, pyrotechniku odpaľujte podľa postupu, ktorý je uvedený na obale. Vždy by ste však pri odpale mali byť dvaja, nikdy nie iba jednotlivec. Vyberajte si také miesto, kde nie je vysoký pohyb ľudí a je dostatočne vzdialené od obydlí či stromov. Nikdy neodpaľujte pyrotechniku v interiéri, prípadne z balkóna, ale len na väčšej otvorenej ploche. To isté platí aj o obľúbených lampiónoch šťastia. Tu je nutné zdôrazniť, že lampióny sa bez predchádzajúceho povolenia nesmú vypúšťať vo vzdialenosti 25 km okolo každého letiska.